Diagnòstic i Full de Ruta Comercial

Transformem la teva estratègia de vendes a través d’un procés clar i efectiu. 

Diagnòstic, full de ruta i activació del pla mitjançant les eines que necessiti el teu negoci *CRM, editor de campanyes d’email Màrqueting i/o qualsevol eina que ens ajudi a consolidar el pla).

La teva empresa consolidarà la seva informació i els seus processos sobre una base sòlida, utilitzant les eines, la metodologia i processos simples com a palanques de canvi.

El nostre servei no sols optimitza rutines, també enforteix la cohesió de l’equip, simplificant el llenguatge de forma alineada amb l’estratègia de màrqueting. La clau està en la implementació de metodologies i la bona estructuració de dades i processos.

El procés del servei de diagnòstic i full de ruta comercial es divideix en tres fases:

1. Auditoria:

  • Avaluar i millorar les dades i processos claus del teu negoci.
  • Analitzar les fortaleses de cada membre de l’equip i valorar la viabilitat de canvi.
  • Avaluar i millorar l’ús d’indicadors clau de venda i adaptar-los al CRM segons el model comercial del teu negoci.
  • Alinear les operacions comercials amb les funcionalitats del CRM.

2. Definició:

  • Organitzar camps estàndard i personalitzats.
  • Gestionar rols i permisos d’usuaris en les eines triades.
  • Implementar canvis essencials i capacitar a l’equip.

3. Activació:

  • Planificar la formació segons els rols de l’equip.
  • Definir el full de ruta per a decisions futures.
  • Brindar formació grupal i individual a la direcció.

Junts, optimitzarem la productivitat, millorarem el rendiment comercial i unificarem la metodologia de vendes i l’estratègia de màrqueting. 

Transformarem la teva estratègia de vendes de manera efectiva!