Implementació del CRM

Optimitza el teu rendiment comercial amb la nostra proposta d’Implementació i Optimització del CRM! 

Amb un enfocament integral, unificarem i estructurarem la informació dels teus clients per a potenciar les oportunitats de vendes.

Què aconseguiràs amb el nostre servei d’implementació del CRM?

Implementem el CRM com a eina clau per al seguiment exhaustiu d’oportunitats, millorant la gestió de tasques de seguiment comercial i l’estratègia de venda.

Indicadors per a l’èxit

Obtingues informació vital per a visualitzar les previsions de venda, aconsegueix una millora contínua del rendiment.

Direcció informada

Posem a la teva disposició indicadors de rendiment comercial i d’activitat de l’equip per a prendre les decisions més encertades.

Metodologia i eficiència

Apliquem bones pràctiques per a potenciar la productivitat comercial, assegurant l’adherència del teu equip a la metodologia de vendes.

El procés d’implementació del CRM es realitza en 3 fases:

1. Fase d’Anàlisi:

 • Sessions de coneixement i requeriments.
 • Organització de dades i procés de venda.
 • Integració i full de ruta amb eines clau.

2. Fase d’Implantació i Integració:

 • Configuració i adaptació del CRM.
 • Importació i estructuració de dades.
 • Integració amb eines externes, si escau.

3. Formació Especialitzada:

 • Sessions per a fonamentar l’ús per part de l’equip i assentar la metodologia de treball.
 • Traspàs i formació per a dominar la configuració.

4. Consolidació i Millora Contínua:

 • Anàlisi detallada d’indicadors d’activitat.
 • Sessions de reforç per a superar febleses.
 • Atenció postvenda continuada.

Molt probablement implementarem Pipedrive CRM, és el millor CRM que existeix per molts motius, encara que ja saps que sempre dic que el CRM és un tema d’actitud. Si implementem un altre CRM serà perquè el teu negoci el necessita.

Descobreix com el nostre servei revoluciona les teves vendes, integra metodologies efectives i potencia la comunicació amb clients. 

Potencia les teves vendes, millora el teu rendiment comercial i aconsegueix l’èxit amb la nostra implementació del CRM!