Què és un CRM?

Un negoci és una gestió constant de relacions: amb proveïdors, amb clients i entre companys i departaments.

El que dona vida a un negoci és la generació de vendes. És a dir, que algú necessiti del teu producte o servei i ho compri.

En la relació amb els clients es generen milers d’interaccions; i de manera interna entre els diferents departaments vinculats en la venda.

Gestionar tot el fluxe d’informació que es genera entorn d’una venda és vital per al bon funcionament d’una companyia i això només és possible amb un CRM (Customer Relationship Management). O el que és el mateix, un Sistema de Seguiment o Gestió de Clients.

Dues claus sintetitzen la necessitat de tenir un bon CRM:

· Comprendre clarament i de manera àgil en quina situació es troba la relació amb un client o client potencial.

· Saber quin és el millor moment per a tancar una venda.

És clar que el CRM no farà millor a un equip de venedors. I més quan a aquesta eina se li suposa un caràcter controlador. 

Un CRM ha de contractar-se amb la següent filosofia:

· Conèixer millor al client.

· Gestionar millor les oportunitats i negociacions.

· Permetre una millor anàlisi de l’estratègia a seguir amb tots i cadascun dels clients.

· Generar les tasques per a fer un bon seguiment.

Si es contracta amb aquesta filosofia l’adherència a la seva utilització per part de l’equip comercial està més que garantida.

Al cap i a la fi, una millor organització permet optimitzar en temps traient el màxim rendiment a la productivitat personal, cosa que garanteix viure més tranquils, que és el que tots desitgem. 

La informació unificada permet una millor organització del temps i una comunicació més fluida entre els departaments directament vinculats a la venda.

Un bon CRM permet assignar una tasca a cada responsable en la data més idònia i vinculada a una negociació o client. A partir d’aquí, els resultats venen sols.

Si analitzem bé quina eina de seguiment de clients ens convé més, aconseguirem el que tota organització desitja: tots els companys de l’empresa sabran què han de fer, com, quan i amb qui davant una sol·licitud, incidència o evolució d’una venda.

En definitiva, el CRM és la solució per a organitzar el departament comercial i de màrqueting, oferir la millor atenció al client i no deixar de seguir cap oportunitat.